Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Baza

Budynek Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy zlokalizowany jest w centrum starego miasta, co powoduje, że zarówno dojście jak i dojazd na zajęcia jest wyjątkowo prosty i dogodny. Niewielka odległość od przystanków autobusowych PKS, MZK, mini – bus, powoduje, ze droga do szkoły i domu jest dostatecznie bezpieczna i łatwa.

Uczniowie z terenu gmin: Kęty, Brzeszcze, Chełmek, Spytkowice mogą także korzystać z bezpłatnych przejazdów organizowanych przez gminy.


Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, klasopracowniami (2 kuchnie dydaktyczne, pracownia krawiecka, 2 pracownie techniczne,  sala informatyczna), biblioteką multimedialną, salą gimnastyczną, siłownią , gabinetami (pielęgniarki, psychologa, pedagoga, logopedy).

Z każdym kolejnym rokiem szkolnym baza wzbogaca się o nowe środki dydaktyczne, atrakcyjne pomoce i nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat