Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, które służą poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań techniką, sztuką i życiem społecznym. Stanowią ważną rolę w procesie rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczyć w następujących kołach zainteresowań:

 • Kółko ekologiczne
 • Kółko teatralne
 • Kółko plastyczne
 • Kółko techniczne
 • Kółko języka angielskiego
 • Kółko biblijne
 • Kółko zajęć zawodowych – malarz – tapeciarz
 • Kółko zajęć zawodowych – kucharz
 • Kółko zajęć zawodowych – ogrodnik
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Zajęcia na lodowisku
 • Zajęcia na basenie
 • Zajęcia świetlicowe

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat