Zasadnicza Szkoła Zawodowa

SOSW Oświęcim
A A A

Szkoła

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Szkoła kształci w kierunkach kształcenia zawodowego:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • kucharz
  • krawiec
  • ogrodnik
  • blacharz samochodowy
Proces edukacyjny oraz system praktyk zawodowych jest maksymalnie dostosowany do indywidualnych możliwości, predyspozycji  i potrzeb uczniów. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych odbywa się z wykorzystaniem metod pedagogiki specjalnej. Szkoła dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza niepełnosprawnym uczniom możliwość wyrównywania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych.
Zobacz również

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat