SOSW Oświęcim

Tagi

Szukano: telefon Znaleziono: 6

  1. I Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat