SOSW Oświęcim

Tagi

Szukano: telefon Znaleziono: 7

  1. adres: Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
  2. I Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat