Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Kontakt

Kontakt
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47
tel. 33 842 32 09
SOSW w Oświęcimiu
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 842 32 09
Dyrektor: Jacek Polak
Zobacz również

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat